Indexering alimentaties

De alimentaties worden per 1 januari 2023 geïndexeerd met een percentage van 3,4%. Met andere woorden: voldoet u nu een bijdrage kinderalimentatie van € 100,00 per maand per kind dan dient u met ingang van 1 januari 2021 een bijdrage kinderalimentatie te voldoen van € 103,40 per maand per kind.

Mocht u vragen hebben over de indexering of de hoogte van de door u te betalen of te ontvangen kinder- en/of partneralimentatie dan kunt u contact opnemen met Kyra Pijls-olde Scheper en Marianne Heesmans, advocaat-familiemediators bij HELIO advocaten|mediators