Ziekte en re-integratie

Bij langdurige ziekte is de allereerste vraag hoe de werknemer weer kan herstellen en aan het arbeidsproces kan deelnemen. In de tussentijd zijn er allerlei (wettelijke) regelingen die inkomensverlies moeten beperken.

Over de exacte toepassing van die regels bestaat vaak onduidelijkheid. Wat mag een werknemer van de werkgever verwachten? En wat omgekeerd? Op welke financiële tegemoetkoming heeft een werknemer recht, en hoe lang? En welke inspanning om weer aan het werk te kunnen moet daar tegenover staan? Hoe zijn de re-integratieverplichtingen wettelijk geregeld? Onze arbeidsrechtadvocaten scheppen helderheid. En: we kunnen je als werkgever én als werknemer helpen om conflicten te voorkomen.

Waar heb je een vraag over?