Hoge Raad spreekt zich uit over huurverlaging voor winkels en horeca

Eerder vertelde ik in het programma Cocktail op ZuidWestTV over de mogelijkheden om huurkorting te krijgen als jouw winkel of horecabedrijf vanwege de coronamaatregelen moest sluiten. Vlak voor de kerst heeft de Hoge Raaduitspraak gedaan over dit onderwerp. Deze uitspraak biedt een handvat voor de berekening van huurprijsvermindering.

Uitzending ZuidWestTV

Heb je mijn eerdere uitleg over de mogelijkheden om huurkorting te krijgen bij ZuidWestTV gemist? Kijk de aflevering hier terug.

Prejudiciële vraag

In een zaak tussen een verhuurder en een huurder van een horecagelegenheid heeft de kantonrechter in Roermond de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de toepasselijkheid of uitleg van een rechtsregel. Het moet gaan om een rechtsvraag die in meerdere zaken aan de orde is. Dat is bij de vraag of een huurder huurkorting kan krijgen als gevolg van de coronamaatregelen vanzelfsprekend het geval.

Coronamaatregelen zijn een onvoorziene omstandigheid

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de sluiting niet in aan te merken als een gebrek in het gehuurde. Wél is sprake van een onvoorziene omstandigheid als een huurder die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van publiek, als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie de door hem gehuurde winkel- of horecaruimte niet of slechts in geringe mate kan exploiteren. De rechter kan de huurprijs vanwege de onvoorziene omstandigheid op verzoek van de huurder aanpassen.

Berekening huurprijsvermindering

De huurprijsvermindering wordt als volgt berekend:

(De overeengekomen huurprijs -  de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering  x 50%.

Uitgangspunt is dus dat het nadeel van de omzetvermindering gelijk wordt verdeeld door huurder en verhuurder.

Let op!

Ik merk op dat voor huurovereenkomsten die ná 15 maart 2020 (start pandemie) zijn gesloten, steeds per geval moet worden beoordeeld of er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Vanaf die datum was het namelijk voorzienbaar dat er maatregelen zouden komen en kunnen partijen daarmee rekening hebben gehouden bij de huurvoorwaarden.

 

Denk jij recht te hebben op huurprijsvermindering of heb je hierover vragen? Neem contact op met een van onze advocaten.