Omgangsregeling en kinderen ophalen

Af en toe komt het voor dat een ouder, ook al zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de contactregeling met de kinderen, de kinderen niet komt ophalen.

Het nakomen van de zorgafspraken is belangrijk. Het is schadelijk voor kinderen als zij te vaak teleurgesteld worden door een ouder. Een ouder die bijvoorbeeld niet komt opdagen terwijl het kind daarop had gerekend, loopt de kans het vertrouwen van zijn kind te verliezen.

Het kan uiteraard voorkomen dat een ouder door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) een kind niet volgens de regeling kan komen ophalen.

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 29 juni 2023 was echter sprake van het structureel niet ophalen van de kinderen. De vader heeft (in een periode van een half jaar) aangegeven dat hij ziek is, dat hij wegens privéredenen de kinderen niet kan ophalen, dat hij moet werken en dat hij in Marokko is. Op Vaderdag heeft de vader de kinderen niet opgehaald. De moeder heeft een kort geding aangespannen en vordert veroordeling van de vader tot nakoming van de zorgregeling op straffe van een dwangsom. Het hof wijst de vordering, ook omdat het al de tweede procedure is, toe.

Het is, ook al ben je onverwachts verhinderd, de verantwoordelijkheid van die ouder om iemand te vinden die het kind ophaalt en eventueel verzorgt in de tijd dat het kind volgens de regeling bij die ouder is. Het hof raadt ouders aan om altijd een lijstje met ‘nood-oppassers’ bij de hand te hebben of zich in te schrijven bij een oppascentrale. Het is uiteraard mogelijk om de andere ouder te vragen. Die is echter niet verplicht om de kinderen op te vangen.   

Het is dus mogelijk om nakoming van de gemaakte afspraken te vorderen. Dwangsommen worden pas toegekend als evident is dat iemand de afspraken niet nakomt en niet zal gaan nakomen. Daarbij geldt ook dat dwangsommen enkel effect hebben op het moment die ook kunnen worden geïnd.

Meer weten?

Neem contact op met Marianne Heesmans via onze contactpagina of via telefoonnummer 0165-592000.