mr. A. Oomen (Albert)

Advocaat

Albert Oomen is werkzaam voor ondernemers. Als advocaat en adviseur. Met volledige focus op het MKB. Om financieel-juridische problemen op te lossen staat hij bedrijven bij als doorgewinterd advocaat in het ondernemingsrecht. 

"Handje vasthouden en meepraten? Daar heeft een ondernemer niets aan. Wat een ondernemer wil: een duidelijke en vooral heldere uitleg."

Juridische vraagstukken voor ondernemingen kunnen heel complex zijn. Albert heeft zich gespecialiseerd in het opzetten van B.V. structuren, het voorkomen van faillissementen, herstructureringen, het veilig stellen van de belangen van de directeur-eigenaar, het ontslag van personeel en het aan- en verkopen van bedrijven. 

Met veel plezier ontwerpt en beoordeelt Albert allerlei contracten. Van samenwerking tot beëindiging. Van franchise tot huur bedrijfsruimte. Beoordelen van commerciële contracten, aandeelhoudersovereenkomsten en (bestuurders-)aansprakelijkheid zijn voor Albert een kolfje naar zijn hand. 

Speciale aandacht heeft Albert voor geschillen tussen aandeelhouders. Hij voert regelmatig procedures tegen curatoren over bestuurdersaansprakelijkheid. Albert kan daarbij bogen op ruim 25 jaar ervaring als curator in faillissementen en het succesvol aan- en verkopen van ondernemingen. Van onroerend goed, vennootschappen tot uitzendbureaus. 

Albert begrijpt als geen ander de manier van denken van ondernemers. Hij handelt als ondernemer en denkt vanuit diens portemonnee. “Soms moet je dan zeggen dat een ondernemer ongelijk heeft en zo een kostbare rechtbank procedure voorkomen.”

Rechtsgebiedenregister 

Albert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht;
  • Ondernemingsrecht: bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames,  vennootschappen, verenigingen en stichtingen 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Anderen over de inzet van Albert

"Je beoefent niet alleen het ondernemingsrecht, maar vooral het recht van en voor de ondernemer."

"Je denkt in mogelijkheden bij moeilijke juridische contracten: wat kan wel in plaats van wat kan niet."

"Dank Albert: Duidelijk, helder en eerlijk advies."

Berichten van Albert

  • - Arbeid & Ontslag

    Corona in de werksfeer II

    Het Ministerie van SZW heeft gisteravond 17 maart 2020 de regeling WTV (Werktijdverkorting) met onmiddellijke ingang ingetrokken. Er is een nieuwe regeling in de maak.