De executeur

Het komt vaak voor dat in het testament een executeur is benoemd. Dit kan een erfgenaam zijn, maar ook een derde, bijvoorbeeld een notaris.

Een executeur heeft twee belangrijke taken:

  • het beheren van de nalatenschap;
  • het betalen van de schulden van de nalatenschap.

Als erfgenaam moet je deze taken dus loslaten. Als je het niet eens bent met de manier waarop de executeur zijn werk doet, kun je de kantonrechter vragen om hem van zijn taak als executeur te ontheffen.

Waar heb je een vraag over?