Het aanvaarden van een nalatenschap

Als je te horen krijgt dat je iets erft, kun je zelf kiezen of je dit aanvaardt. Het is belangrijk je te verdiepen in de mogelijkheden. Want wil je de erfenis wel aanvaarden? En zo ja, hoe doe je dat en welke gevolgen heeft het?

Er is geen wettelijke termijn voor je beslissing om wel of niet een erfenis te aanvaarden. De meeste erfgenamen maken binnen drie maanden na het overlijden wel een keuze. Dan is er namelijk meer inzicht in bijvoorbeeld hoeveel geld er op de bankrekening staat, of er veel schulden zijn en of de bezittingen opwegen tegen de schulden. Bovendien kunnen schuldeisers zich pas na drie maanden na het overlijden op de goederen van de nalatenschap verhalen. Je doet er dus wel verstandig aan om voor die tijd een beslissing te nemen.

Waar heb je een vraag over?