Legitieme portie en kinderen

Kinderen hebben een uitzonderingspositie als het gaat om erven. Hoe de relatie met ouders ook is en wat er ook in het testament staat: kinderen hebben altijd recht op een bepaald deel van de nalatenschap, de legitieme portie.

Een ouder kan zijn kind via het testament onterven. Dat betekent echter niet dat het kind geen aanspraak meer heeft op de nalatenschap van die ouder. Het onterfde kind kan tóch een deel van de nalatenschap opeisen. Dat deel heet de legitieme portie.

De legitieme portie is het gedeelte van de erfenis van een ouder waarop het kind altijd recht heeft, ondanks schenkingen en een testament. Dit betekent dan ook dat voor het berekenen van de legitieme portie bepaalde schenkingen bij de nalatenschap worden opgeteld.

De legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Het onterfde kind heeft dus geen recht op goederen uit de nalatenschap. De legitieme portie is door de erfgenamen gezamenlijk verschuldigd. Ongeacht wat de overledene in zijn testament heeft bepaald over de wijze waarop zijn nalatenschap moet worden afgewikkeld en wie daarbij moeten worden betrokken.

Heb je het gevoel dat je als kind niet krijgt waar je recht op hebt? Bijvoorbeeld omdat de nog levende ouder ‘jouw’ deel van de erfenis opmaakt? Onze erfrechtadvocaten vertellen je graag in een persoonlijk gesprek wat ze voor je kunnen doen.

Waar heb je een vraag over?