Wel of geen testament?

Iedere overledene laat iets na. Of het nu veel of weinig bezittingen zijn, of zelfs schulden. In een testament kun je vast laten leggen wie je erfgenamen zijn. Dat gebeurt bij de notaris. Om een testament te kunnen laten opstellen moet je handelingsbekwaam zijn en minimaal 16 jaar. Heb je geen testament? Dan bepaalt de wet wie aanspraak kan maken op de nalatenschap.

 

Zijn er onduidelijkheden in het testament, of ontstaan er discussies? Onze erfrechtadvocaten helpen je, bijvoorbeeld als het gaat over de waarde of geldigheid van het testament en de moeilijke taal die wordt gebruikt. Of, wanneer het nodig is, bij het procederen om je legitieme deel te krijgen.

Waar heb je een vraag over?