Partneralimentatie

Als het inkomen van je partner wegvalt door een scheiding, kán het zijn dat je te weinig inkomsten hebt om rond te komen. Dat wil zeggen: dat je in je eentje niet meer of niet genoeg in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Dan kun je partneralimentatie aanvragen.

Met een overzicht kun je berekenen of partneralimentatie nodig is. Dat bepaal je door al je levensbehoeftes en bijbehorende maandelijkse kosten in kaart te brengen, wat kan met een behoeftelijst. Als is vastgesteld wat je nodig hebt, is het de vraag wat je zelf verdient en wat je zelf kán verdienen. Zijn de eigen inkomsten of het eigen vermogen niet genoeg? Dan is er duidelijk behoefte aan partneralimentatie. 

Of er daadwerkelijk partneralimentatie betaald kan worden, is afhankelijk van wat de ex-partner kan opbrengen. Die moet het geld wel kunnen missen. Om dit vast te stellen wordt er een alimentatieberekening gemaakt.

Waar heb je een vraag over?