Bestemmingsplannen

Of het nu gaat om een plan voor een gehele stadskern, het buitengebied of een ‘postzegelplan’: een bestemmingsplan kent een vastomlijnde procedure en termijnen. Bij het voorontwerp is er ruimte om mee te praten. Is er sprake van een ontwerpbestemmingsplan, dan kun je een zienswijze indienen. Bij een vastgesteld bestemmingsplan is beroep instellen bij de Raad van State een optie. Onze ruimtelijke ordening advocaat kent alle ins en outs en kan jou bijstaan in iedere fase van de procedure.

Advocaat ruimtelijke ordening

De regels inzake ruimtelijke ordening zijn vastgesteld in diverse wetten en besluiten, waaronder de Wet Ruimtelijke Ordening. Onze advocaat ruimtelijke ordening is op de hoogte alle wetten en regelgevingen die van toepassing zijn bij bestemmingsplannen. Door een advocaat ruimtelijke ordening van HELIO advocaten|mediators in te schakelen, ben je ervan verzekerd dat je over alle benodigde informatie beschikt. Op deze manier geven wij jou waardevol advies, maar kunnen wij jou ook bijstaan in gerechtelijke procedures omtrent bestemmingsplannen.

De onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen. De plankaart is het eerste onderdeel. Daarop kun je zien welke bestemming een perceel heeft in dat bestemmingsplan. Soms zijn er naast de bestemming ook nog specifieke functieaanduidingen opgenomen. Bijvoorbeeld om niet alle bedrijven toe te staan, maar alleen bedrijven uit een specifieke categorie.

Het tweede onderdeel van een bestemmingsplan zijn de planregels. Samen met de plankaart maken de planregels duidelijk wat er wel en niet mag op een perceel. In de planregels vind je voorschriften over bijvoorbeeld bouwhoogte en oppervlakte, maar ook over het toegestane gebruik. Op een perceel dat bestemd is om te wonen mogen vaak geen grote bedrijven gevestigd worden. Op een perceel dat bestemd is als bedrijventerrein mag weer niet gewoond worden. Deze bestemmingen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Bijvoorbeeld om gevaar en hinder te voorkomen. Het is van groot belang dat de planregels aansluiten op de plankaart. Als er op de plankaart een functieaanduiding wordt opgenomen die niet in de regels terugkomt, dan heeft die functieaanduiding natuurlijk geen waarde.

Het derde onderdeel van een bestemmingsplan is de toelichting met bijlagen. De toelichting en bijlagen zijn vooral belangrijk bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. Uit de toelichting en de bijlagen moet blijken waarom de bestemmingen een goede ruimtelijke ordening opleveren. Het is de motivering en onderbouwing van het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen. Dit betekent ook dat de toelichting geen zelfstandige betekenis heeft. De plankaart en de planregels bepalen uiteindelijk wat mag. De toelichting geeft hoogstens inzicht in de redenen waarom bepaalde dingen wel of niet mogen. Men zegt daarom ook wel dat aan de toelichting zelf geen rechten ontleend kunnen worden. De bijlagen zijn vaak onderzoeken waaruit blijkt dat de bestemmingen passen. Dat bijvoorbeeld een natuurgebied niet beschadigd wordt door een nieuw bedrijf.

Neem contact op

Wil je weten wat onze advocaat ruimtelijke ordening voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze advocaat ruimtelijke ordening helpt je graag verder.

Waar heb je een vraag over?