Overheid & Vergunningen

Ruimte is schaars in Nederland. Een (bouw)plan van de één betekent al gauw een nadeel voor een ander. Om de ruimtelijke ordening in goede banen te leiden, gelden veel wetten en regels. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van een bestemmingsplan en benodigde vergunningen.

Onze gespecialiseerde advocaten staan je bij in het ruimtelijk bestuursrecht. Bijvoorbeeld om binnen de vastgestelde termijnen je standpunt kenbaar te maken en je rechten veilig te stellen. Door tijdig juridisch advies te vragen, kun je een gerechtelijke procedure vaak voorkomen. Maar we helpen je ook bij een complexe juridische procedure, desnoods tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer weten? Hierna geven we alvast antwoord op enkele veel gestelde vragen. Wil je advies op maat? Neem dan contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in ruimtelijk bestuursrecht.

Ontmoet onze advocaten