Vergunningen

Bouwen, slopen, het milieu belasten of het in gebruik nemen van een pand waar veel mensen verblijven. Dit zijn voorbeelden van zaken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Wanneer heb je een vergunning nodig? Wat zijn de eisen voor brandveiligheid? Hoe ga je om met bezwaren of een afwijzing van de aanvraag? En hoe maak je zelf bezwaar tegen andermans vergunning? Allemaal vragen waar onze advocaten je bij kunnen helpen.

Met een vergunning geeft de overheid haar toestemming. Het kan zijn dat je van verschillende overheden verschillende toestemmingen nodig hebt. Bijvoorbeeld van het waterschap om een sloot te dempen en van de gemeente om er daarna een schuur te bouwen. Het is dus belangrijk om na te gaan welke vergunningen je allemaal nodig hebt voordat je je plannen uitvoert. Als je iets doet zonder de vereiste vergunning dan overtreed je de wet.

Daarnaast is het belangrijk dat de overheid bij het verlenen van een vergunning alleen kijkt naar haar eigen bevoegdheid en de regels die daarvoor gelden. De gemeente kijkt bijvoorbeeld niet naar de private rechten van buren. Zo kan het gebeuren dat je van de gemeente wél een vergunning krijgt om een balkon of raam te maken, maar dat je van die vergunning geen gebruik kunt maken zonder te handelen in strijd met het burenrecht.

Waar heb je een vraag over?