Waterschap

De waterschappen moeten wateroverlast voorkomen en beperken. Ze dragen zorg voor onderhoud van de dijken en waterkeringen, waterwegen en de duinen. Om die te beschermen, gelden er allerlei regels, vastgelegd in de Keur. De legger geeft aan waar de Keur van toepassing is. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat is wel en niet toegestaan, of welke voorwaarden zijn van toepassing? Onze advocaten helpen je graag bij kwesties die hiermee te maken hebben.