Bewijsrecht in een civiele procedure.

Kun je een stiekeme geluidsopname gebruiken als bewijs in een civiele procedure? 

Wie regelmatig politieseries kijkt op televisie, weet ongetwijfeld dat een officier van justitie scherp let op het recherchewerk van de politie. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een telefoontap of het houden van een huiszoeking. Als er bewijs wordt verkregen uit een telefoontap of een huiszoeking waarvoor de rechter geen machtiging heeft verleend, dan kan dat bewijs doorgaans niet gebruikt worden in de strafzaak. Dat is hoe het werkt in een strafrechtelijke procedure, maar hoe zit het in het civiele recht? Hoe werkt het dan met onrechtmatig verkregen bewijs?

‘Wie stelt moet bewijzen’

In het civiele recht gaat het om geschillen tussen particulieren onderling, bedrijven onderling of tussen particulieren en bedrijven. Bij deze procedures is de hoofdregel dat de partij die iets stelt, dat bij betwisting dient te bewijzen. Een voorbeeld: Jan wil de auto van Piet kopen en biedt een bedrag van € 5.000,-. Piet accepteert dit aanbod. Door het accepteren van het aanbod is een koopovereenkomst tot stand gekomen. Als Piet zich vervolgens bedenkt en weigert om de koopovereenkomst na te komen, dan zal Jan moeten stellen dat er een koopovereenkomst is gesloten. Als Piet dat betwist, dan is het aan Jan om het bestaan van de overeenkomst te bewijzen.

Hoe lever ik bewijs?

Als de overeenkomst (aanbod en aanvaarding) uit schriftelijke stukken blijkt, bijvoorbeeld uit e-mails, onderlinge WhatsAppberichten of een contract, dan kan Jan die stukken als bewijsmiddelen gebruiken. Maar overeenkomsten staan lang niet altijd op schrift. Zo ook de koopovereenkomst tussen Jan en Piet in ons voorbeeld. Maar Jan heeft zich ingedekt. Hij heeft, zonder toestemming of medeweten van Piet, met zijn telefoon geluidsopnames gemaakt van de onderhandelingen. Kunnen deze geluidsopnames worden gebruikt als bewijs?

Het uitgangspunt is dat bewijs geleverd kan worden door alle middelen en dat het niet snel onrechtmatig verkregen is.