Een zitting: wat nu?

Als advocaat behandelen wij veel zaken. In lang niet alle zaken komt het tot een procedure bij de rechter. Wij proberen altijd te bekijken of er een regeling met de wederpartij kan worden getroffen. Een gerechtelijke procedure kan daarmee worden voorkomen. 

Als het wel tot een procedure bij de rechter komt, moeten de partijen de zaak eerst schriftelijk toelichten. Als eisende partij moet dat in een dagvaarding of verzoekschrift. De verwerende partij doet dat in een conclusie van antwoord of verweerschrift. 

De rechter zal partijen vervolgens uitnodigen voor een zitting op de rechtbank. Dit is een mondelinge behandeling van de zaak. Hoe gaat dat nu in zijn werk?

Als advocaat bespreken wij voor de zitting de zaak uiteraard nog eens goed door met onze cliënt. Ook proberen wij op de dag van de zitting ruim op tijd op de rechtbank af te spreken. We hebben dan ook vlak voor de zitting nog tijd hebben om vragen van onze cliënt te beantwoorden. 

Bij aankomst op de rechtbank dient men zich eerst te melden bij de portier. Die zal aangeven op welke verdieping de zitting plaats zal vinden. Voor de veiligheid moet iedereen eerst door een een detectiepoortje. Op de verdieping van de rechtbank, waar de zitting plaatsvindt, zit een bode. Bij deze bode moet men zich weer melden. Als de zitting begint, zal de bode op de gang de namen van de partijen roepen. Zittingen zijn in beginsel openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit geldt niet voor familiezaken, belastingzaken en strafzaken tegen minderjarigen. Deze zittingen vinden achter gesloten deuren plaats.

Bij binnenkomst in de zittingzaal nemen de partijen ieder aan een kant plaats. Zij zitten aan een tafel naast hun eigen advocaat. Daar tegenover zit de rechter. Naast de rechter zit de griffier. Die maakt aantekeningen van wat er wordt gezegd op de zitting.

De rechter heet de partijen eerst welkom en zal aangeven welke stukken hij/zij heeft ontvangen. Dit om zeker te weten dat iedereen over dezelfde stukken beschikt. De rechter zal dan meestal de nodige vragen hebben over de ingediende stukken. Dit kunnen feitelijke vragen zijn, maar ook juridische. De feitelijke vragen worden vaak aan de partij zelf gesteld. De juridische vragen worden door ons als advocaat beantwoord. De rechter geeft ons als advocaat ook vaak nog het woord om de zaak toe te lichten. 

De rechter zal partijen op de zitting meestal aanmoedigen om de zaak alsnog te regelen op de gang. Er wordt door de rechter dan een voorzet gedaan over hoe hij/zij de zaak in deze stand ziet, waar de juridische uitdagingen nog liggen, bijvoorbeeld qua bewijs, en welke stappen in de procedure er nog zullen volgen. Wanneer partijen overeenstemming bereiken over een regeling op de gang, zal de rechter dit gelijk opnemen in een vaststellingsovereenkomst. De griffier print deze vaststellingsovereenkomst uit en laat deze door partijen ondertekenen. De zaak is daarmee dan geregeld. 

 

Geen regeling?
Als er geen regeling wordt getroffen, zal de rechter uitleggen hoe de zaak verder zal gaan. Zo kan er nog een schriftelijke ronde plaatsvinden, een getuigenverhoor worden gepland worden, een deskundige worden benoemd of er kan een uitspraak volgen. De rechter zal de datum noemen waarop de volgende stap zal plaatsvinden. De procedure loopt dan na de zitting dus weer verder.