Gecombineerde achternaam voor kinderen

Tot voor kort moesten ouders een keuze maken voor de achternaam, juridisch aangeduid de geslachtsnaam, van hun kind. Sinds 1 januari 2024 is dat anders. Vanaf die datum is de Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG) namelijk in werking getreden. Dit betekent dat de keuzemogelijkheid van ouders voor de geslachtsnaam van hun kind is uitgebreid met de keuze voor een gecombineerde geslachtsnaam, bestaande uit die van beide ouders. Het blijft echter een keuze van de ouders, zij kunnen ook nog steeds de keuze maken voor de geslachtsnaam van één van de ouders.

Voorbeeld: uw achternaam is Jansen en de achternaam van uw partner is de Jong. De opties die u in dat geval heeft voor de geslachtsnaam van uw kind zijn als volgt:

  • Jansen
  • de Jong
  • Jansen  de Jong
  • de Jong  Jansen

Voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016 geldt dat de ouders alsnog gebruik kunnen maken van de nieuwe wetgeving en kunnen kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam. De gekozen naam geldt in dat geval voor alle kinderen van diezelfde ouders. Er kan dus geen gebruik van deze regeling worden gemaakt wanneer uw oudste kind geboren is voor 1 januari 2016. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.

Wanneer de ouders bijvoorbeeld vanwege onenigheid geen gezamenlijke keuze kunnen maken voor de geslachtsnaam van het kind, wordt door de wet bepaald welke geslachtsnaam het kind zal hebben. Dit wordt een vangnetbepaling genoemd, de wetgever heeft er dus bewust van afgezien een mogelijkheid te creëren om deze geschillen aan de rechter voor te leggen.

In zo’n geval geldt dat wanneer de ouders niet gehuwd zijn of geregistreerd partners zijn het kind de geslachtsnaam van de geboortemoeder krijgt. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.

Vragen over dit onderwerp?

Bovenstaande arikel is geschreven door Elvera Vermue. Wil je meer weten over gecombineerde achternamen? Neem dan contact op met Elvera via vermue@helioadvocaten.nl.