Partneralimentatie

In mijn dagelijkse werk krijg ik de volgende vragen vaak van mensen die gescheiden zijn en partneralimentatie betalen: ‘Ik moet partneralimentatie betalen, maar mijn ex woont al jaren samen met een ander. Hoe kan dat? En hoe kan ik zorgen dat de alimentatiebetalingen stoppen?’ In deze blog geef ik er antwoord op.

Wat staat er in de wet?

Op grond van de wet kan een ex-echtgenoot verplicht worden tot het betalen van een bijdrage partneralimentatie. Dat kan op het moment dat de andere ex-partner niet voldoende inkomen heeft om zelf in het levensonderhoud te voorzien. Als degene die de alimentatie ontvangt opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen ‘als ware gehuwd’, dan vervalt het recht op partneralimentatie en kan de alimentatiebetaler stoppen met betalen.

 

Hoe bewijs ik dat mijn ex een nieuwe partner heeft?

Als iemand trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan is het bewijs snel geleverd. Maar hoe bewijs je dat je ex samenwoont? Daarbij geldt dat alleen samenwonen niet genoeg is. Er moet ook sprake zijn van:

- een affectieve relatie van duurzame aard;

- een gemeenschappelijke huishouding;

- wederzijdse verzorging.

Om het bewijs te leveren kan een recherchebureau worden ingeschakeld. De ‘rechercheur’ kan een paar weken posten bij de woning van de alimentatieontvanger om te onderzoeken hoe vaak de nieuwe partner er is, of ze samen boodschappen doen, uitjes ondernemen etc. Het moet wel een gedegen rechercherapport zijn, blijkt uit een recente uitspraak van het Hof in Den Bosch. Aannames, veronderstellingen of interpretaties van de rechercheur zijn niet genoeg. Er moet – wil het samenwonen aangetoond kunnen worden – sprake zijn van feitelijke constateringen door de rechercheur.   

De reden voor deze strenge bewijslast is het feit dat – als het bewijs eenmaal geleverd is – er door de alimentatiebetaler nooit meer alimentatie betaald hoeft te worden aan de ex-partner. Dus wordt er met zulke rechercherapporten vaak terughoudend omgegaan.

 

Vragen over jouw rechten en plichten bij partneralimentatie?

Wil je meer weten over jouw rechten en plichten bij partneralimentatie? Neem dan contact op met Marianne Heesmans, familierechtadvocaat & mediator bij HELIO advocaten|mediators, via heesmans@helioadvocaten.nl of bel naar 0165-592080.