mr. M. van der Veer (Mariëlle)

Advocaat

Mariëlle staat MKB en particulieren bij in onderlinge geschillen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Zo adviseert zij cliënten in discussies met betrekking tot koop-, huur- en arbeidscontracten, maar ook andere civielrechtelijke geschillen zijn aan haar besteed. Mariëlle put daarbij uit jarenlange werkervaring als jurist bij de Rechtspraak, waar zij al veel verschillende privaatrechtelijke zaken heeft behandeld.

Mariëlle vindt het belangrijk dat haar cliënten zich vrij voelen om hun verhaal met haar te delen. “Toegankelijkheid is de sleutel. Als cliënten zich door mij begrepen en serieus genomen voelen, zorgt dat voor vertrouwen in mijn handelen als hun advocaat. Als cliënten mij vertrouwen kan ik het voortouw nemen in een voor cliënt belangrijk, maar moeilijk te begrijpen juridisch proces. Soms kunnen bijvoorbeeld bepaalde standpunten die voor de cliënt zeer relevant lijken, beter niet worden ingenomen. Soms adviseer ik de cliënt om toch een schikking aan te gaan. De cliënt moet er dan op kunnen vertrouwen dat ik met juridische expertise, altijd zal handelen en adviseren in zijn of haar belang. Daarbij probeer ik vanzelfsprekend het juridische proces voor de cliënt zo begrijpelijk mogelijk te maken."

Rechtsgebiedenregister

Mariëlle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk, burgerlijk recht
- Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jonge Balie

Mariëlle is lid van de Vereniging Jonge Balie Zeeland-West-Brabant. 

Anderen over de inzet van Mariëlle:

“Ik vind het erg fijn met jou te praten, je legt het juridisch proces duidelijk uit’.