Afspraak is afspraak - waarom zou je een overeenkomst op schrift stellen?

Als je bij de bakker een brood koopt, sluit je een overeenkomst. De afspraak is dat jij een koopprijs betaalt en dat de bakker hiervoor een brood levert. Dit is een eenvoudige afspraak. De koopprijs staat al vast, deze moet meteen worden betaald en het brood wordt na betaling geleverd. Bij dit soort eenvoudige overeenkomsten is het doorgaans niet nodig om deze schriftelijk vast te leggen.

Wanneer zet je de overeenkomst op schrift?

Het vastleggen van de afspraken is wel nodig om bewijsproblemen te voorkomen, als de afspraken complexer zijn of als de belangen groter worden.

Daarnaast zijn er overeenkomsten die op grond van de wet schriftelijk moeten vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een koopovereenkomst van een woning door een particulier en een concurrentiebeding voor een werknemer. Als deze niet schriftelijk zijn vastgelegd, gelden de afspraken niet.

 

Een schriftelijke overeenkomst dient als bewijs

Als je een bestelling doet bij de bakker voor een levering van brood voor de Kerstdagen over een paar weken, is het verstandig dat je om een kwitantie of een kopie van het bestelformulier vraagt, zodat je bij het ophalen kunt laten zien wat je hebt besteld. Deze bewijsfunctie is een belangrijke reden om een overeenkomst op papier te zetten.

Als partijen een schriftelijke overeenkomst tekenen, levert deze overeenkomst ‘dwingend bewijs’ op. Met andere woorden: de afspraken die in de overeenkomst staan, zijn waar. Deze afspraken kunnen later niet zomaar ter discussie worden gesteld.

 

Complexe afspraken

In het voorbeeld van het kopen van een brood bij de bakker, zijn de afspraken heel eenvoudig. Dit is bijvoorbeeld anders wanneer je een aannemer opdracht geeft om een aanbouw te plaatsen. Er moet dan veel meer worden afgesproken. Hierbij valt te denken aan de aanneemsom, de betaaltermijnen,  een omschrijving van het werk (onder meer de grootte daarvan en alle voorzieningen en afwerkingen die daaraan moeten worden aangebracht), de levertijd, de kwaliteitseisen waaraan het werk moet voldoen, wat te doen bij meer- of minderwerk, wie zorg draagt voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en of er een onderhoudstermijn geldt of dat er bepaalde garanties worden gegeven. Het is belangrijk dat deze afspraken duidelijk worden vastgelegd om te voorkomen dat hierover later discussie ontstaat.

Op overeenkomsten zijn ook vaak algemene voorwaarden van toepassing. In een eerdere blog heb ik hierover geschreven. Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn en de inhoud van die algemene voorwaarden ook te begrijpen.

 

Advies door een advocaat

Bij complexere overeenkomsten of overeenkomsten met een groot (financieel) belang, is het belangrijk dat je je goed laat informeren over de gevolgen van de overeenkomst. Ook kun je de afspraken goed op schrift laten stellen of laten nakijken. Hierbij kunnen onze advocaten jou helpen.

 

Heb je vragen over een contract? Neem contact op en bel met een van onze advocaten.