De nieuwe regels voor partneralimentatie. Wat verandert er echt?

Al jaren wordt er flink gediscussieerd over de vraag of de huidige regels voor partneralimentatie nog wel passen in onze moderne tijd. Of ze nog wel eerlijk zijn. Steeds meer alimentatiegerechtigden (nog altijd vaak vrouwen) hebben tegenwoordig namelijk een baan en zijn financieel onafhankelijk. Van een klassiek rollenpatroon in het huwelijk is al lang geen sprake meer. Als dit jaar de politiek instemt met de voorgestelde veranderingen, dan gelden per 1 januari 2020 nieuwe regels. Maar wat verandert er dan daadwerkelijk?

De cijfers

In ongeveer 16 procent van de echtscheidingen (in 2017 20 procent) wordt partneralimentatie toegewezen. Op jaarbasis zijn er 35.000 echtscheidingen, wat inhoudt dat 5.600 ex-partners  alimentatie ontvangen. Dus bijna 30.000 ex-partners ontvangen na de scheiding geen alimentatie. Als alimentatie wordt toegewezen gaat het in 31 procent van de gevallen (1.736 ex-partners) om een bedrag tot 400 euro bruto per maand.

Wat zijn nu de regels voor partneralimentatie?

Op basis van de huidige wet geldt een maximale alimentatieduur van 12 jaar. Daarnaast kijkt de rechter naar wat een alimentatiegerechtigde nodig heeft en wat een alimentatieplichtige kan missen. De enige uitzondering nu vormen huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd én waar geen kinderen uit zijn voortgekomen.

Gelden de regels ook voor samenwonenden?

Voor samenlevers geldt geen wettelijke onderhoudsplicht. Een eventuele nieuwe wet is voor die groep dan ook niet van toepassing. Wel staat het samenwoners vrij om in een samenlevingscontract zelf iets te regelen over partneralimentatie.

Het nieuwe wetsvoorstel

Dan de nieuwe regels – formeel Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. De aanpassingen hebben alléén betrekking op de duur van de alimentatie. Andere uitgangspunten én de rekenmethodiek veranderen niet. Als de wetswijziging wordt aangenomen is de termijn voor betaling van partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Er zijn drie uitzonderingen:

  1. als sprake is van een langdurig huwelijk (langer dan 15 jaar) en de alimentatiegerechtigde is ten hoogste tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan stopt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Wat in de praktijk neerkomt op maximaal tien jaar.
  2. als sprake is van uit het huwelijk voortgekomen kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn. Dan loopt de alimentatieverplichting door totdat het jongste kind 12 jaar is. De termijn is dan dus maximaal 12 jaar.
  3. als de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is én langer dan 15 jaar is getrouwd, heeft diegene recht op tien jaar alimentatie.

Hoe ingrijpend zijn de nieuwe regels?

3,5 jaar na indiening van het voorstel voor de wijzigingen, lijkt het er dan op dat de wet rond partneralimentatie nu daadwerkelijk wordt aangepast. De vraag is wel of er in de praktijk sprake is van een échte verandering, gelet op het kleine aantal van zestien procent van de echtscheidingen waarbij de partneralimentatie een rol speelt én de vele uitzonderingen in het nieuwe wetsvoorstel. De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe gevallen. Voor de bestaande alimentatieverplichtingen blijven de huidige regels gelden.

Heb je vragen over de huidige of aanstaande regels voor partneralimentatie? Neem dan gerust contact op met Marianne Heesmans via heesmans@helioadvocaten.nl of via 0165-592080.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Graag iemand persoonlijk spreken?

Heb je een vraag over ons kantoor? Zit je met een juridisch vraagstuk? Uiteraard kun je ons direct en geheel vrijblijvend bellen of mailen.