Kan een ‘Britney Spears’ situatie ook in Nederland?

De laatste tijd hebben we in de media veel gelezen over de ondercuratelestelling van Britney Spears en haar verzoeken om dat te beëindigen. Hoe zit dat in Nederland?

In Nederland kennen we drie beschermingsmaatregelen: curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap.

Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Het is de meest vergaande vorm van bescherming. Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld wanneer hij – als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand of door drank- of drugsgebruik - zijn belangen niet goed waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Denk bijvoorbeeld aan comateuze patiënten of geestelijk gehandicapten. Zin in een drankje of af en toe een joint roken is niet genoeg voor een ondercuratelestelling. Er moet sprake zijn van een verslaving waardoor de eigen belangen niet behoorlijk waargenomen kunnen worden of waardoor de veiligheid in gevaar komt.

Beschermingsbewind is minder vergaand en heeft betrekking op de geldzaken van een persoon. Een bewindvoerder, die wordt benoemd door de rechter, beheert het geld en de goederen van de betrokkene. De kantonrechter kan een meerderjarige onder bewind stellen als hij zijn financiële zaken niet goed behartigt door zijn lichamelijke of geestelijke toestand of als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. Denk daarbij aan zaken betreffende verzorging, begeleiding of verpleging.

Er wordt altijd geprobeerd een curator, bewindvoerder of mentor te zoeken die dichtbij de betrokkene staat, bijvoorbeeld de ouders, een broer of tante. Als dat niet lukt, wordt een professionele partij gezocht.

Wat zal er gebeuren met de #FreeBritney-beweging nu haar vader heeft toegezegd terug te treden als curator?

Meer weten over ondercuratele, bewind of mentor? Neem contact op met Marianne Heesmans via onze contact pagina. 

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Graag iemand persoonlijk spreken?

Heb je een vraag over ons kantoor? Zit je met een juridisch vraagstuk? Uiteraard kun je ons direct en geheel vrijblijvend bellen of mailen.