mr. B.I. van Vugt (Babette)

Advocaat

Babette van Vugt is sinds 2002 advocaat en vanaf het begin van haar carrière verbonden aan HELIO advocaten|mediators. Babette heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht. Ook behandelt Babette huurrechtzaken en algemeen verbintenisrechtelijke zaken (overeenkomsten) én ze is gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht.

Zaken met grote belangen voor zowel de werkgever als werknemer. "Beide partijen willen snel zekerheid. Die probeer ik ze te geven."

"Als arbeidsrecht- en ontslagrechtadvocaat zet ik mij in voor zowel werkgevers als werknemers. Door voor beide partijen op te treden, ben ik me bewust van de belangen en standpunten aan beide kanten van de onderhandelingstafel en kan ik me uitstekend inleven in de belangen en emoties van alle betrokkenen. Deze ervaring draagt bij aan een vlotter verloop van het traject richting een voor beide partijen aanvaardbare regeling."

"Emoties spelen bij arbeidsrecht- en ontslagrecht vaak een grote rol. Ik besteed daarom ook aandacht aan de emotionele kant. Een ontslag bijvoorbeeld is een erg ingrijpende gebeurtenis, met name voor een werknemer. Door voldoende aandacht te besteden aan die emoties zijn cliënten beter in staat om een zakelijke beslissing te nemen over een regeling of juridische procedure."

"In het arbeidsrecht zijn partijen gebaat bij een snelle oplossing van een conflict. Een onhoudbare situatie op de werkvloer kan een groot probleem opleveren binnen een onderneming. En een werknemer die geen salaris meer ontvangt, heeft direct een groot financieel probleem. Soms lukt het niet om een regeling te bereiken. Dan moet er snel een gerechtelijke procedure opgestart worden. Een zaak krijgt dan een heel andere dynamiek. Als advocaat ga ik samen met mijn klant uiteraard voor het hoogst haalbare resultaat bij de rechter."

Thuis in huurrecht

"Een van mijn andere specialismen is het huurrecht. Ik treed op voor zowel verhuurders als huurders in zaken over de (ver)huur van bedrijfsruimte en woonruimte. Of het nu gaat over het opstellen van een huurovereenkomst, een discussie over gebreken, het vorderen van huurpenningen of de beëindiging van een huurovereenkomst. Ik ben thuis in het hele spectrum."

Psychiatrisch patiëntenrecht

"Het psychiatrisch patiëntenrecht is een aparte tak van sport. Het gaat om het bijstaan van mensen die op grond van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet Zorg en Dwang (Wzd) bijvoorbeeld tegen hun wil moeten worden opgenomen (op een gesloten afdeling) in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis. Als advocaat is het mijn taak om de rechten van deze mensen te waarborgen en hen bij te staan in de gerechtelijke procedure. Hoewel het niet te vergelijken is met mijn andere werkzaamheden, geeft het me enorm veel voldoening om mensen bij te kunnen staan in zo’n heftige periode in hun leven."

Rechtsgebiedenregister

Babette heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Babette is aangesloten bij:

  • De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/’s-Hertogenbosch (VAR)

Anderen over de inzet van Babette:

“Babette adviseerde mij goed en verdedigde mijn belangen in de onderhandelingen. Zij geeft aan welke mogelijkheden er liggen, maar ook welke kansen moeilijk haalbaar zijn.”

“Babette is correct en begripvol en werkt snel.”

“Ik duid Babette aan met de steekwoorden luisteren, vertrouwen en kennis.”


 

Berichten van Babette